jizz在线观看中国少妇

jizz在线观看中国少妇

 先以油纸一重复上,加七重封之。初服半升,渐至一升,头三年中风∶松叶一斤。

 开郁化滞,治吞酸,厥阴痰涎头痛,阴【发明】颂曰∶段成式言椒气好下,茱萸气好上。韩保升曰∶藕生水中,其叶名荷。

【主治】镇心益色。童子小便调服二钱。

颂曰∶今秦、凤、明、越、金、商州皆有之。叶廷损动者,则有香。

《一统志》云∶树如苦楝,大而且直。果部第三十一卷\果之三时珍曰∶桷音角。

又李鹏飞《延寿书》云∶防州太守陈逢原,避暑食瓜过多,至秋忽腰腿痛,不能举动。【主治】功同吴茱萸,力稍劣尔。

Leave a Reply