catti笔译三级综合能力

catti笔译三级综合能力

夫亡阳之症,乃邪未入于营,而先用麻黄以开营之门,而方中又不入桂枝,以解卫中之邪,复不入石膏以杜胃中之火,此所以邪两无所忌,汗肆然而大出也。或问使君子杀虫,小儿食之,往往虫从口出,杀虫者固如是乎?

其言二窍不并开,水窍开,而精窍闭,车前利水而能闭精,实阐微之论。此物必须外邪难外越者,始可偶尔一用以出奇,断不可频用以眩异也。

或疑甘遂虽性缓,然祛逐水湿,未尝不峻烈也,或用牵牛,又用甘遂,不更助其虐乎?入汤剂中调服佳甚,入丸亦妙也。

内容:苦参,味苦,气寒,沉也,纯阴,无毒。 或谓紫菀治肺之热,而性温而辛散,从火热之性而解之是矣。

最止诸血,外血可遏,内血可禁,崩漏可除。 但野艾实妙,余启冠而肩膊患风痛,用野艾而愈。

或问丹参世所共用,吾子又亟称之,吾恐损胃伤脾不少也。必须用人参为君,附子为佐,加之生南星、生半夏、生姜,而后可以开其心窍,祛逐其痰涎,使死者重生也。

Leave a Reply