21bt.net-mide400.avi

21bt.net-mide400.avi

【主治】折伤断骨。每酒服一钱,即愈。

时珍尝静思之,牛之黄,狗之宝,马之墨,鹿之玉,犀之通天,兽之答,皆物之病,而人以为宝。候其栖止处,掘土二三尺取之,状如圆石、白似卵者,是也。

鸡屎能下气消积,通利大小便,故治鼓胀有殊功,此岐伯神方也。用生犀角末方寸匕,新汲水调服,即瘥。

灵能报喜,故谓之喜。犬性温暖,能治脾胃虚寒之疾。

颜师古注《汉书》,谓为子规。则夫鹑也,始由蛤蟆、海鱼所化,终即自卵生,故有斑而四时常有焉;也。

每服一钱,百沸汤点入生地黄汁一合,煎至六分,温服。其力能负重,可至千斤,日行二三百里。

Leave a Reply